Skip to main content

UURING: Tõendid inimeste ja koerte vahelise hormonaalsete seisundite sünkroniseerumise kohta võistlusolukorras

Viimase mõnekümne tuhande aasta jooksul, mil koer on inimese poolt kodustatud olnud, on koer vaieldamatult arenenud inimest tundma õppima ja olema tundlik selles osas, kuidas tema omanik käitub või ennast tunneb. Kuna inimese emotsionaalne seisund on tihedalt seotud tema hormoonidega, võib eeldada et see, kuidas koer tajub inimese käitumist, mõjutab nende endi füsioloogilist seisundit, võib-olla pannes seda isegi inimese seisundit peegeldama.

 

2015. aastal avaldasid Ameerika Ühendriikide teadlased uurimustöö, mille eesmärk oli hinnata, kas inimese stressihormooni (kortisooli) taseme kõikumised kajastuvad nende koertel. Kuigi varasemad uuringud on mõõtnud erinevaid hormoonide (sh. ka kortisooli) taseme muutusi koertel, ei ole neist ükski uurinud kortisooli taseme muutust mõlemal osapoolel korraga.

Eelmainitud uuring viidi läbi agility võistluse ajal, mis nõuab head koera ja koerajuhi vahelist koostööd, luues sellega suurepärase olukorra uurimaks koera ja inimese suhtlust. Uuringus osales kokku 58 eri vanuseklassis koeratiimi. Koerajuhtidest olid 44 naised ja 14 mehed, koertest 25 emast ja 33 isast.

Uuringus kasutati erinevaid meetodeid: koerajuhi ja koera jälgimine võistlusraja läbimisel ja võistlusjärgselt, koerajuhtidel paluti täita mitmed erinevad ankeedid (nii koerajuhi kui koera kohta) ja võistlusjärgne soorituse hindamise küsimustik. Lisaks võeti enne ja pärast võistlusraja läbimist koerajuhtidelt ja koertelt süljeproov. Koerte süljeproovides mõõdeti kortisooli taset, inimeste proovides kortisooli ja testosterooni taset. Andmete analüüsimiseks kasutati kahte alternatiivset SEM-i (struktuurivõrrandi mudelit), et aru saada, kas koera hormoonide tase mõjutab inimese oma või vastupidi. Mudelites uuriti ka seoseid käitumise, tulemuste ja koera/koerajuhi soo mõjudes.

 

Tulemused

 

Uuringus selgus, et agility võistluse ajal mõjutas koerajuhi kortisooli taseme muutus koera kortisooli taset, samas koerajuhi käitumise mõju koera kortisooli tasemele ei täheldatud. Mõnevõrra üllatuslikult leiti, et meessoost koerajuhtide koerte võistlusjärgne kortisooli tase tõusis märgatavalt rohkem, võrreldes naissoost koerajuhtide koertega.

Kuigi uuring kinnitas hüpoteesi, et agility võistluse ajal toimus koerajuhi ja koera vaheline kortisooli taseme sünkroniseerumine, tuleks kortisooli taseme tõusu teemat uurida laiemalt ja põhjalikumalt. Kortisooli seostatakse stressiga, kuid stress on oma olemuselt subjektiivne nähtus ning praegu ei ole teada, kas kortisooli kõrget taset põhjustab stress, füüsiline pingutus, üldine elevus või muud tegurid.

 

Teksti autor: Riin Kooli-Kõnnusaar, retriiverite tõuomaste tegevuste koolitaja

Allikas: Alicia Phillips Buttner, Breanna Thompson, Rosemary Strasser, Jonathan Santo (2015). Evidence for a synchronization of hormonal states between humans and dogs during competition. Retrieved from:
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S003193841500205X