Skip to main content

Uuring: kas koera sugu määrab tema eluea pikkuse?

Nii inimeste kui ka meie lähimate sugulaste Aafrika suurahvide hulgas on emastel isenditel soodumus elada kauem kui isastel. Siiani ei ole kuigi hästi uuritud, kuidas mõjutab aga koerte sugu nende eluiga. 2017. aastal Biological Science ajakirjas ilmunud suuremahuline uurimus selgitas välja, kas emased ning isased koerad vananevad üksteisest erinevalt.

Uurimuse aluseks võeti kaks suurt andmebaasi: Põhja-Ameerika veterinaarteaduste andmebaasi (VMDB) ning Suurbritannia veterinaarkliinikute andmed (VetCompass). Andmebaasides olnud koerad jagati rühmadesse nelja erineva kategooria järgi: steriliseeritud ja steriliseerimata emased ning kastreeritud ja kastreerimata isased. Seejärel analüüsiti põhjalikult nende pikaealisust ning ellujäämust.

Selgus, et koerte puhul ei mängi nende sugu eluea pikkuses mingit rolli. Küll aga mõjutab koerte eluiga hoopis see, kas nad on steriliseeritud/kastreeritud või mitte. Selgelt elavad teistest kauem streriliseeritud emased koerad. Seejärel kastreerimata isased. Kõige lühem eluiga on aga kastreeritud isastel ning steriliseerimata emastel. Seega võib öelda, et steriliseerimine/kastreerimine mõjutab koera eluiga oluliselt rohkem kui tema sugu. Emased koerad ei vanane kuidagi teistmoodi kui isased koerad, küll aga steriliseeritud koerad vananevad erinevalt kastreeritud koertest.

 

Teksti autor: Kai Kangur, TLÜ Haridusteaduste instituut, Alushariduse pedagoog

Allikas:  Hoffman J., O’Neill D., Creevy K., Austad S. (2017). Do Female Dogs Age Differently Than Male Dogs? The Journals of Gerontology: Series A. 2018