Skip to main content

Tallinn on nädal aega loomaekspertiisi pealinn

Järgmisel nädalal saabuvad tippspetsialistid üle maailma kahele Tallinnas toimuvale rahvusvahelisele sündmusele, et leida koos uusi võimalusi toetada loomade tervist ja heaolu, mõista paremini nende käitumist ning ennetada inimeste ja loomade vastu suunatud vägivalda. Lisaks ala professionaalide seminaridele ja töötubadele on kõikidel loomasõpradel võimalus kuulata mitme rahvusvaheliselt tuntud loomade käitumiseksperdi avatud loenguid.

 

14.juunil korraldab Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut rahvusvahelise pop-up seminari: One Health, One Welfare – the Importance of Research, Education, and Cooperation.

Seminari kolm põhilist teemat on:

  • Inimese-looma interaktsioonide kui valdkonna hetkeseis ning uuringute, hariduse ja koostöö olulisus;
  • Esimest korda tutvustatakse kontseptsioone ühtne tervis (One Health) ja ühtne heaolu (One Welfare);
  • Esimest korda Eestis tutvustatakse koostöövõrgustiku LINK eesmärke ja kogemust maailmas ja arutletakse võimaluste üle teha Eestis erinevate institutsioonide vahel koostööd nii inimeste kui ka loomade vastu suunatud vägivalla ja väärkohtlemise ennetamiseks ja ohvrite tõhusamaks leidmiseks ja toetamiseks.

 

14.-16 juunil toimub Euroopa Väikeloomaarstide katusorganisatsiooni FECAVA aastakongress Tallinnas, mille korraldajaks on Eesti Väikeloomaarstide Selts (EVS). Kongressi kolmel päeval toimuvad loomade tervise alased loengud kokku 17-s sektsioonis ja 4 erialast töötuba.

FECAVA2018 kongressi satelliitüritusena korraldavad Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing ning rahvusvahelise inimese-looma interaktsioonide katusorganisatsioon IAHAIO koos FECAVA katusorganisatsiooni ja EVS-iga teraapialoomade alase infopäeva.

 

15. juunil kell 10.00 – 14.00 toimuvad loomade tervise ja heaolu teemalised esitlused ja töötuba teraapialoomadega tegelevatele spetsialistidele ning loomaarstidele. Kell 15.00-18.00 toimub kõikidele huvilistele infoseminar lemmikloomade käitumisest, milles esimest korda Eestis kõneleb näriliste ja jäneste lemmikloomadena pidamisest üks maailma juhtivaid loomakäitumise spetsialiste – Anne McBride Inglismaalt. Kodukasside käitumisest kõneleb Tynke de Winkel Hollandist ja koerte käitumisest Katrina Jõemaa. Loengud on tõlgitud eesti keelde.

 

Laupäeval 16.juunil algusega kell 11.00 on võimalus kuulata Anne McBride ja Tynke de Winkel ingliskeelset loengut väikeimetajatest ja kassidest Tallinna Loomaaias.