Skip to main content

Koera treenimise meetod võib mõjutada koera heaolu

Ajalooliselt on koeri treenitud pigem negatiivseid võtteid või karistamist kasutades. Positiivsed meetodid on alles hiljuti muutunud populaarseks. On teada, et võtted, mida kunagi rakendati, ei mõjunud koerte heaolule hästi. Suurbritannias läbi viidud uuringus selgus, milliseid treenimismeetodeid tänapäeval koeraomanikud kasutavad.

 

Teadlaste poolt läbi viidud uuringus küsitleti 364 koeraomanikku, et teada saada, milliseid treenimismeetodeid kasutatakse ning milline on nende mõju koerte käitumisele. Peamine eesmärk oli välja selgitada, kuidas õpetatakse koertele seitset põhiharjutust.

Kõigepealt uuriti kolme lihtsama situatsiooni kohta ehk koerte tualetis käimine, kodus asjade närimine ning suhtumine sellesse, kui koer varastab toitu.  Seejärel uuriti nelja koerale antud käskluse kohta: kutsumise peale kohale tulemine, käsu peale istumine, objekti kätteandmine või ignoreerimine ning kõrval kõndimine.

Selgus, et 66% vastanutest kasutasid häälega keelamist, 12% füüsilist karistamist, 60% suulist kiitust,
51% maiuse andmist ja 11% mängimist. Omanikud hindasid oma koerte kuulekust heaks, kui kasutati kiitmist, mitte karistamist. Uuriti, kas koertel esineb käitumisprobleeme ning leiti, et see arv korreleerus harjutuste arvu ja karistamise protsendiga ning ei korreleerunud juhul kui kasutati treenimisel kiitmist.

Uuringus selgus, et probleemne käitumine viitas koerte halvemale heaolule, sest see võis olla põhjustatud ärevusest ning edaspidi viia selleni, et koer antakse ära või hüljatakse. Koerte karistamise seotus probleemse käitumisega võib mõjutada koerte heaolu. Positiivsed treenimismeetodid on lemmikloomade õpetamisel kasulikumad.

 

Teksti autor: Brit Truuts, TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituut, Bioloogia (kõrvalerialaga geoökoloogia)

Allikas: Dog training methods: their use, effectiveness and interaction with behaviour and welfare. http://dogscouts.org/base/tonto-site/uploads/2014/10/620_art_training_methods.pdf