Skip to main content

Tõuomased erinevused koerte käitumises

Koerte võime karjatada, jahtida või valvata on olnud aastaid tõuaretuse põhikriteeriumiteks ja tõugude vahel on palju erinevusi. Aastal 2013 otsustas grupp Rootsi teadlasi uurida erinevusi töökoerte ja mitte töökoerte tõugudes ning nende omadustes. Uuringus osales 3591 koeraomanikku ning esindatud oli 20 erinevat koeratõugu. Uuringu eesmärgiks oli hinnata tõu ja grupi (töökoeratõud või mitte töökoera tõud) olulisust koerte igapäevases käitumises.

 

Koerte kodustamine ja edasine tõuaretus on meile andnud sadu koeratõuge, mis erinevad mitte ainult välimuse, vaid ka iseloomu poolest. Enamuses on koerad tänapäeval inimestele kaaslasteks ja neid ei kasutata enam oma tööomadustele kohaselt. Koeri koheldakse pereliikmetena, kes elavad kodudes ja kes puutuvad igapäevaselt kokku erinevate stressisituatsioonidega (kodus üksiolek, autoliiklus, erinevad helid jne).

Vastavalt küsitlustele, peaks inimeste arvates ideaalne koer olema lastele ohutu, võõrastega sõbralik, rahulik ja hästikäituv. Põhiline koerast loobumise põhjus on hüperaktiivsus, liigne haukumine ja kartlikkus. Uuringu tulemused näitasid, et tõul ja grupil on oluline roll koerte käitumises – töökoerte tõugudel on 10% kõrgem treenitavus, samuti on neil kõrgem energiatase ja erutuvus. Kui võrrelda mängulisust, siis ka selles on töökoerad 30% kõrgema näitajaga ning on 10-60% vähem kartlikud.

Tõud, mis näitasid üles rohkem huvi inimeste ja koerte vastu, olid ka vähem agressiivsed ja kartlikud, nii inimeste, kui ka koerte suhtes. Samuti näitas uuring, et hirm ja agressioon on omavahel seotud, kuna ründamine on üks ohtliku olukorraga toimetuleku võimalusi. Niisamuti on seotud mängimine ja koera treenitavus, mis tähendab, et koer, kellele meeldib inimesega mängida on tavaliselt ka paremini treenitav. Koerte ja nende omanike heaolu sõltub väga palju koera käitumisest ja seetõttu on oluline koerte tõuomase käitumise mõistmine.

 

Teksti autor: Kairi-Liis Ustav, Kennel Rilius,  Eesti Terjeriühing.

Allikas: Helena Eken Asp, Willem Freddy 
Fikse, Katja Nilsson, Erling Strandberg. Breed differences in everyday behaviour of dogs (2015. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2015.04.010