Skip to main content

Ülevaade teraapiakoerte heaolu hindamisest loomi kaasavates sekkumistes

Koerte kaasamine erinevatesse teraapiatesse on olnud viimastel  aastatel tõusuteel. Enamus vastava teemalised uuringud on suunatud inimese heaolu hindamisele ning puuduvad piisavad uuringud koerte heolu hindamiseks. 2017. aastal tehti ülevaade üheksa erineva uuringu kohta, mille eesmärk oli hinnata koerte heaolu loomi kaasavate sekkumiste ajal. 

 

Tehtud uuringud olid väga erinevad nii sessioonide toimumiskeskkonna, patsientide kui ka osalenud koerte arvu poolest. Uuringutes hinnati koerte heaolu läbi füsioloogiliste ja käitumuslike aspektide.  Nimelt hinnati sessioonide ajal koerte kortisooli taseme tõusu läbi sülje ning stressile omast käitumist.

Uuringute tulemustena kinnitati arusaama,  et väga raske on  teha ühtseid järeldusi  koerte heaolu kohta, kuna kõik koeri kaasavate sekkumiste programmid on väga heterogeensed ja puudub selgelt piiritletud hindamissüsteem. Küll  aga toodi välja mõningaid soovitusi, mis uuringu tulemuste põhjal võiksid suurendada teraapiakoerte heaolu sessioonide ajal:

  • Koera treenimismeetodid peaksid olema preemiale ja positiivsele kinnitusele orienteeritud
  • Eelnev  keskkonna tutvustamine koerale
  • Ruumi temperatuuri hoidmine mõõdukal tasemel, ligipääs joogiveele ja koerale rahuliku puhkeruumi olemasolu
  • Patsientide ja töötajate teadlikkustamine koera eripäradest enne sessiooni

 

Teksti autor: Tuuli Teppan, TÜ Haridusteaduskond, Eripedagoogika eriala

Allikas: Lisa Maria Glenk. Current Perspectives on Therapy Dog Welfare inAnimal-Assisted Interventions (2017). Retrieved from: https://doi.org/10.3390/ani7020007