Skip to main content

TLÜ Pressiteade: Suur osa omavalitsustest ei pea arvepidamist koerte üle oluliseks

Andmeid koerte arvu või nendega seotud probleemide kohta omab Eestis vaid 13 valla- ja 4 linnavalitsust, selgus Tallinna Ülikooli tudengite poolt varakevadel läbi viidud uuringust, mille käigus küsitleti kõiki Eesti 79 omavalitsust. 

Peaaegu pooled küsitletud omavalitsustest ei omanud infot, kui palju koer nende vallas elab ning iga neljas jättis küsitlusele vastamata. Mitmed küsitlusele vastanud ametnikud pidasid info haldamist ebaoluliseks.

„Selleks, et Eesti loomapidamise kultuuri, koerte tervist ja heaolu uurida, tahtsime esmalt teada, kui palju Eestis koeri on. Saime teada, et täna selle kohta ülevaade puudub,“ sõnas KoeraELU projekti juhendaja Kairi Koort uuringu tulemusi kirjeldades. „Samuti on ebaselge, kes peaks omavalitsustes sellega tegelema. Koertega seotud kohustust jagatakse küll keskkonnaspetsialistile, omavalitsuse aednikule kui sekretärile ning paljudes valdades selleks määratud inimest ei olegi.“

Omavalitsuste käest uuriti lisaks koerte arvukusele ka varjupaikade, teenuste ning lemmikloomade pidamisega seotud informatsiooni kättesaadavuse kohta.

Küsitlusele vastanud omavalitsustele enim muret tekitava probleemina toodi välja koerte omapäi hulkumine, mille mainis ära 85% vastanuist, linnavalitsuste jaoks oli murettekitavam koerte järel koristamata jätmine nende omanike poolt (15% vastanuist).

Tallinna Ülikooli KoeraELU projekti raames kaardistasid tudengid märtsis ja aprillis 2018 Eesti oma- ja linnavalitsuste ülevaadet haldusalas elavate koerte ning nendega seotud kitsaskohtade kohta.

KoeraELU projektis osales 15 erinevate erialade tudengit, kes töötasid kahes rühmas. Kogukonnagrupp kogus Eesti koerte kohta statistikat ning küsitles omavalitsusi ja varjupaiku. Teine rühm, teadusgrupp, kogus teadusartikleid, analüüsis erinevate riikide koeri puudutavat õigusakte ja lõi veebiplatvormi loomultloom.ee, mis vahendab ja populariseerib loomi, inimese-looma interaktsioone ja keskkonda puudutavat teaduslikku informatsiooni eesti keeles.

Uuringu töö tulemusena koostati raport, mis avaldatakse juuni alguses Loomult Loom veebi- ja Facebooki lehele. Sügisest planeeritakse projekti jätkumist ning laienemist ka kassidega seotud temaatikale.

 

Koostaja: Haita-Maarit Zahharov

Lisainfo:
Kairi Koort
KoeraELU projekti juhendaja
Tallinna Ülikool
tel +372 640 9439
kairi.koort@tlu.ee