Skip to main content

Uuring: kas sinu kassi liivakasti harjumusi mõjutab see, kui teine kass on seda eelnevalt kasutanud?

Toakasside omanike jaoks on nende lemmiku liivakasti kasutamise harjumused oluline teema. Erinevad uuringud on tõendanud, et liivakasti mittekasutamine ja märgistamine on peamine põhjus, miks kasse varjupaikadesse saadetakse ja kriteerium, mille alusel kasse varjupaikades magama pannakse. Juhul, kui lemmik ei taha liivakasti kasutada, peaks esmalt pöörduma loomaarsti poole, et teha kindlaks, kas kassi käitumist mõjutavad tervisehädad.

Kui enamasti on liivakasti kasutamist puudutavad uuringud läbi viidud ühe kassiga majapidamises, siis antud uuringu eesmärgiks oli uurida kasside liivakasti kasutamist mitme lemmikuga majapidamises.

 

Mida teha siis, kui lemmik on terve, kuid keeldub liivakasti kasutamast?

 

Mitmed teadlased soovitavad muuta liivakasti lemmiku jaoks võimalikult meeldivaks. Uuringud on näidanud, et kassid eelistavad suuremat liivakasti ja sügavamat liivakihti. Samas pole enamus lemmikutel vahet, kas liivakast on kaetud või mitte. Ka lõhnastatud kassiliiva tõhususes ei saa kindel olla, sest on uuringuid, mis väidavad, et lõhnastatud liiv võib lemmiku eemale peletada, kui ka selliseid, mis väidavad, et see ei avalda kasside käitumisele erilist mõju. Samas tõendavad mõned uuringud, et väljaheidete lõhna neutraliseerivad tooted muudavad liivakasti kassile meeldivamaks.

Enamus liivakasti kasutamist puudutavaid uuringuid on aga läbi viidud ühe kassiga majapidamises. Seetõttu seati käesoleva uuringu eesmärgiks uurida kasside liivakastikasutamist mitme lemmikuga majapidamises.

 

Uuringu läbiviimine

 

Uurimisrühma fookuses olid steriliseeritud ja kastreeritud lühikarvalised 1–12 aastased kodukassid. Võimalikult täpsete tulemuste tagamiseks üritati kasutada võrdsel arvul emaseid ja isaseid kasse. Teadlaste eesmärgiks oli välja selgitada, kas eelnev liivakasti kasutamine mõjutab kasside eelistusi.

Uurimisrühma eesmärgiks oli välja selgitada, kas kasside liivakasti kasutamist mõjutab:

  1. liivakasti eelnev kasutamine iseenda või mõne teise tuttava kassi poolt
  2. väljaheidete lõhn ilma nähtavate väljaheideteta liivakastis
  3. ilma lõhnata nähtavad väljaheited liivakastis

Nelja päeva pikkuse katseperioodi jooksul elasid kassid 1,96 ruutmeetri suurustes ruumides. Iga päev veetsid nad ka 2–3 tundi 25,41 ruutmeetrises ruumis koos 7 või 8 teise kassiga. Lisaks said kõik kassid iga päev hooldajatega aega veeta.

 

Kassidele pakuti süüa korra päevas, kella 9.00 ja 11.00 vahel. Värske joogivesi oli kassidele kogu aeg kättesaadav. Nende ruumidesse paigutati ka 61 cm pikkused ja 48,3 cm laiused liivakastid. Need täideti paakuva liivaga. Liivakaste pesti iga päev vee ja puhastusvahenditega kella 8.00 ja 10.00 vahel. Lisaks vahetati iga päev liivakastide asukohti.

Katsetes, kus taheti teada saada, kas liivakasti kasutamist mõjutab ainult väljaheidete lõhn, lisati puhtasse liivakasti kunstlike lõhnaaineid. Katsetes, kus uuriti nähtavate, kuid lõhnatute väljaheidete mõju liivakasti kasutamisele, asetati liivakasti želatiinist valmistatud tehisväljaheited. Katse jooksul ei ilmnenud ühelgi kassil liivakasti kasutamisega probleeme.

 

Tulemused

 

Uuringus ilmnes, et kassid eelistavad kasutada liivakasti, kus pole nähtavaid väljaheiteid. Liivakastis olevate väljaheidete puhul ei ole oluline, kas need kuuluvad kassile endale või mõnele tema tuttavale kassile. Samamoodi ei olnud vahet, kas liivakastis olevad väljaheited on päris või kunstlikud. Küll avaldas mõju väljaheidete kogus. Kolme suure tehisväljaheitega liivakastile eelistasid kassid alati teist liivakasti, isegi siis, kui mõlemas liivakastis olid väljaheiteid. Peab aga mainima, et katses ei esinenud olukorda, kus liivakastis olevad väljaheited kuuluvad võõrale kassile.

 

Uuringu tulemustest lähtuvalt soovitame kassiomanikel hoida oma lemmikute liivakastid puhtad nähtaval olevatest väljaheidetest. See muudab liivakasti lemmiku jaoks meeldivamaks ning aitab vältida hügieeniprobleeme.

 

Teksti autor: Markus Krist, Psühholoogia, BA, Tallinna Ülikool

Allikas: Ellis, J.J., Mcgowan, R.T.S., Martin, F. Does previous use affect litter box appeal in multi-cat households? Behavioural Processes, 141, 284–290 (2017, August). Retrieved from: www.researchgate.net/publication/313732579_Does_previous_use_affect_litter_box_appeal_in_multi-cat_households