Skip to main content

Uuring: koera hammustuste ennetamine lasteaialaste seas

Mitmed uuringud on näidanud, et lastel on suurem oht koera käest hammustada saada kui täiskasvanutel. Enamasti saadakse pureda just tuttava koera käest, mis võib tuleneda sellest, et väikesed lapsed algatavad ise koeraga kontakti tihedamini kui vanemad. Seejuures võivad nad koera käitumist valesti tõlgendada ning tahtmatult looma provotseerida. Seega on oluline leida lahendusi, mis võimaldaks lastel turvaliselt koertega läbi käia.

Ühe võimalusena nähakse Suurbritannia lasteaedades õpitegevusi, milles selgitatakse video vahendusel lastele koerte käitumist ning emotsioone. Õppe käigus arutletakse koos lastega seda, miks videos nähtav koer on parasjagu sõbralik, agressiivne, kartlik jne. Taoline tegevus aitab lastel koerte käitumist palju paremini mõista ning omakorda tulevikus vältida hammustada saamist. Lapsed, kes õpitegevuses osalenud ei ole, ei oska koerte käitumist nii hästi tõlgendada. Seal juures koera omamine või mitte omamine kodus ei mängi kehakeele tõlgendamise oskuse juureas rolli.

Hammustuste ennetamisele suunatud programmi mõju väljaselgitamiseks on tehtud ka vastavasisuline uurimus. Selle tulemused kinnitavad, et tegevuse läbinud laste võime hinnata koerte emotsionaalseid seisundeid paranes. Lapsed andsid pärast programmi läbimist õigeid vastuseid koera käitumise tõlgendamisel. Lapsed, kes tegevuses ei osalenud, koerte käitumist ei mõistnud. Seega on oluline juba varakult õpetada lapsi mõistma ning ära tundma koerte emotsioone.

 

Teksti autor: Kai Kangur, TLÜ Haridusteaduste instituut, Alushariduse pedagoog

Allikas:  Lakestani, N., & Donaldson, M. L. (2015). Dog Bite Prevention: Effect of a Short Educational Intervention for Preschool Children. http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.tlu.ee/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=936d6c75-60e4-469e-9699-15144dc7e2b1%40sessionmgr4009