Skip to main content

Uuring: kodukassi toidu tarbimise kogused erinevatel aastaaegadel

On mitmeid aruandeid selle kohta, kuidas loomad tarbivad toitu vastavalt hooajalistele tsüklitele. Koerte ja kasside kohta on taolist informatsiooni aga suhteliselt vähe ilmunud. Antud artikkel teeb kokkuvõtte neli aastat kestnud uuringust, mis viidi läbi 38 eri tõugu vabalt toidetud kassiga, et teada saada, kuidas kasside toidu tarbimine muutub vastavalt hooaegadele. Selgus, et suvisel perioodil tarbivad kassid 15% toitu kui talvisel ajal ning selle põhjustajaks võivad olla kõikumised temperatuuris ja päevavalgused pikkuses.

 

Uuringu läbiviimine

 

Uuringu läbiviimiseks korraldati spekulatiivne rühmauuring, kus nelja aasta vältel jälgiti 38 kassi, kellest 17 olid isased ning 21 emased. Uuringurühma kassid olid 11 erinevast tõust, sündinud 2001.-2002. aastal ning nende keskmiseks vanuseks oli 8,2 aastat. Neist 22 olid normaalkaalus ning ülejäänud 16 ülekaalus. Ükski kass ei põdenud uurimise perioodil suuremaid haigusi. Uuring viidi läbi Prantsusmaal Royal Canin uurimiskeskuses, seega oli tegemist vahemerelise kliimaga, kus on kergelt niisked talved ja väga soojad ning kuivad suved. Kardeti, et ülekaalus kassid on massilt suuremad kui ideaalkaalus kassid ning sel võib olla mõju uuringu lõpptulemustele. Seetõttu sisaldasid statistilised analüüsid ennatlikult uuringurühma kasside keskmist kehakaalu.

 

Tulemused

 

Uuring näitas, et kui kassid said kodustes tingimustes hästi ja omal vabal valikul toituda, joonistus välja hooajaline muster. Selgus, et erinevatel kuudel oli kasside toidu tarbimise kogus väga erinev. Ilmnes kolm selgelt eristatavat perioodi, mil toitu tarbiti erineval hulgal. Kassid sõid kõige vähem suvekuudel (temperatuur umbes 25 kraadi) ning kõige enam hilissügisel ja talvekuudel (temperatuur umbes 7 kraadi). Kevadel ja varasügisel tarbiti toitu keskpäraselt. Selgus, et kasside sugu, kastreerimine või steriliseerimine, kaal või elamispiirkond ei mõjutanud uuringutulemusi.

 

Kuna muutustega ei kaasnenud kaalu tõusu ega langust, siis võib järeldada, et kasside toitumise süsteem toimib vastavalt energiavajadusele. Lisaks märgati uuringu ajal, et ülekaaluliste kasside kaal kasvas tasapisi uuringuperioodi vältel, ideaalkaalus kasside kaal aga püsis sama. Üks võimalikest põhjustest, miks talvisel perioodil tarbitakse rohkem toitu on see, et keha vajab soojendamiseks rohkem energiat. Suvel aga liiguvad kassid palava ilma tõttu vähem ning ka energiat kulub vähem.

 

Kassiomanikuna on toitumise planeerimisel oluline arvestada nende hooajaliste muutustega. Uuringust lähtuvalt soovitame kontrollida oma kassi toidukoguseid ehk anda talvisel ajal rohkem, suvisel ajal aga vähem toitu.

 

 

Tõlkimine: Kristina Noor, Ristmeedia filmis ja televisioonis, BA, Tallinna Ülikool

Allikas: Serisier, S., Feugier, A., Delmotte, S., Biourge, V., & German, A. J. (2014). Seasonal variation in the voluntary food intake of domesticated cats (Felis Catus). PLoS ONE, 9(4). Retrieved from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096071