Skip to main content

Uuring: kas tableti väiksemaks tegemine ja maitsvamaks muutmine teevad ravimi kassile vastuvõetavamaks?

Kassile ravimi andmine on sageli tõeline väljakutse. Sunniviisiline tableti sissesöötmine võib omanikule lõppeda vigastustega, lisaks kahjustab see looma ja omaniku suhet. Kassi jaoks teeb tablett-ravi keerukaks selle ebameeldiv maitse ja tableti suurus. Teadlased selgitasid välja, kas varasemad laboriloomadega saadud teadmised kasside maitse-eelistustest kehtivad ka kodukasside puhul. Kas sünteetilised lõhna- ja maitseained ning aminohapped suurendavad kassi jaoks tableti atraktiivsust?

 

Selleks uuriti kodukasside eelistusi pakkudes neile mini-tablette, mis olid maitsestatud kas seitsme erineva aminohappe, maltoosi, tiamiini (vitamiin B1), pärmiekstrakti või nelja erineva lõhna- ja maitseainega. Uuringu peamine eesmärk oli leida sobiv sünteetiline maitse, mis aitaks muuta ravimi kassile vastuvõetavaks. Selle hindamiseks tehti kodukassidega 3-etapiline kiirtest erinevalt maitsestatud mini-tablettidega. Lisaks oli eesmärgiks hinnata toidu sisse peidetud mini-tableti aktsepteeritavust ja testida, kas on võimalik selline katse loomadega läbi viia koduses keskkonnas kassiomanike endi poolt. Hüpoteesid olid, et kontrollitavad maitsed meeldivad kassidele ja et mini-tableti suurus on sobiv manustamiseks toidupala sees. Lisahüpoteesid olid, et vitamiinitablett ja pärmi maitse on mini-tablettidena kassidele vastuvõetavad.

 

Uuringu läbiviimine

 

Uuritavate kasside omanikud valiti Helsingi ülikooli Veterinaaria teaduskonna üliõpilaste ja personali seast. Omanike sõnul olid kassid terved ja normaalse söögiisuga. Kokku osales seitsmes katses 23 täisealist kassi: 15 kastreeritud isast, 5 steriliseeritud emast ning opereerimata loomad – üks isane ja kaks emast. Kasside vanus jäi vahemikku 1-15 aastat. Tegu oli valdavalt toakassidega, vaid neljal oli võimalus vabalt väljas liikuda. Kümme kassi olid kaasatud enamikesse katsetesse, 3. katse tegid läbi 19 kassi.

 

Sünteetiliselt maitsestatud mõlemalt poolt kumerad mini-tabletid (25 mg, diameeter 3 mm) sisaldasid testitavat maitset ja abiaineid. Platseebona oli toidupalasse peidetud ka vaid abiainetest koosnev mini-tablett. Positiivseks kontrolliks kasutati nii pärmi-maitselist kui ka vitamiini sisaldavat mini-tabletti. Lisaks testiti originaalsuuruses vitamiini tabletti, et saada kinnitust mini-tableti suupärasuse kohta. Maitsestamiseks kasutati sünteetilisi aminohappeid, D-maltoos monohüdraati, tiamiinvesnikkloriidi, pärmiekstrakti või 4 sünteetilist lõhna- ja maitseainet. Vitamiin sisaldas järgmisi komponente: kuivatatud õllepärm, taimne proteiin, dikaltsiumfosfaat, kalaõli, kaltsiumkarbonaat, ränidioksiid, magneesiumstearaat ja kalapulber.

 

Katsed toimusid kodus ning kokku tehti 7 katset. Loomaomanikke instrueeriti uuringu protokolli täitmise ja katse läbiviimise osas. Katse tegemise eelduseks oli koostöövalmis ja ergas loom, kes tuli mini-tableti või seda sisaldava toidu saamiseks tõsta lauale. Omanik ei teadnud, mida ta kassile andis, va 5. katse, kui testiti vaid ühte mini-tabletti. Tableti peitmiseks valis iga omanik sobiva toidu just tema kassi eelistustest lähtudes. Toidupala pidi olema piisavalt väike, et oleks neelatav ühe suutäiega. Enne katsete algust harjutati kassi laual olles sööma. Näljatunde standardiseerimiseks hoiti looma söömata enne katset vähemalt 6 tundi või üle öö. Kassi ei sunnitud katses osalema – loom lihtsalt tõsteti lauale, misjärel sai ta valida oma võimaliku tegutsemisviisi. Kasutatud kiirtest koosnes järgnevatest etappidest:

  • Kassile pakuti mini-tabletti laualt. Kui kass ei märganud seda, osutas omanik tabletile näpuga;
  • Kui kass ei söönud laual olnud tabletti, pakkus omanik seda enda käest, andes võimaluse seda eelnevalt nuusutada;
  • Kui ka see kassile ei sobinud, peitis omanik tableti toidupalasse ja pakkus seda.

 

Tulemused

 

Katsete tulemusel selgus, et toidupala sisse peidetud sünteetiliselt maitsestatud mini-tabletid ei eristunud platseebost. Samuti puudus statistiliselt oluline erinevus kõikide sünteetiliselt ja pärmiga maitsestatud mini-tablettide vahel. Vitamiiniga mini-tablett tundus kassidele sobivat rohkem kui enamik sünteetiliselt maitsestatud tablette. Samas viis kassi sõid nii vitamiiniga maitsestatud kui algupäraseid vitamiini tablette, samal ajal kui teised viis kassi ei puutunud kumbagi. Omanike kommentaaridest selgus, et mõningatel juhtudel, kui kass sünteetiliselt maitsestatud mini-tabletti ilma toiduta ei söönud, tundis ta siiski selle vastu huvi. Üks omanik pidas mini-tableti suurust parajaks, teine jällegi märkis, et nii väikest tabletti ei pruugi kass märgatagi. Üks omanik kirjutas, et kass oli nuusutades tableti ninna tõmmanud. Ühel puhul oli kass küll L-karnitiiniga mini-tableti ära söönud, kuid oksendas selle kohe välja ning omaniku sõnul oli loom lühiajaliselt häiritud iiveldusest. Rohkem kõrvaltoimeid ei registreeritud.

 

Uurimistöö peamine tulemus: aminohapped ei osutunud kassidele maitsvateks. Seega kummutas Helsingi ülikooli teadlaste töö varasemate uuringutega saadud teadmised. Ehkki osalenud kasside arv polnud suur, olid tulemused ilmsed: enamik kasse ei võtnud vabatahtlikult sünteetiliselt maitsestatud mini-tablette, ilma et neid oleks peidetud toidupala sisse. Euroopa Ravimiameti suuniste kohaselt võib väita, et ravim on maitsev, kui vähemalt 70% kassidest söövad seda vabatahtlikult ilma toiduta. See tähendab, et antud uuringu mini-tablette ei saa pidada kasside jaoks maitsvateks, seda isegi positiivsete kontrollide puhul. Teisalt tundus mini-tablett oma vormilt ideaalne toidu sisse peitmiseks ning sellega igati suupärane kassidele. Uurimismeetodi osas tõdeti, et kodus looma omaniku poolt läbi viidavad maitseomaduste katsed on sobilikud kasside ravimite maitse testimiseks. Kodune keskkond võimaldab vältida looma stressi ning seeläbi anda usaldusväärsemad tulemused, seda eeldusel, et loomaomanikku on põhjalikult instrueeritud ning ta järgib katse läbiviimise reeglistikku.

 

Kokkuvõtteks

 

Autorid märkisid, et enamike kasside puhul ei paranda mini-tablettide sünteetiline maitsestamine kassi valmisolekut võtta vabatahtlikult tabletti, mis polnud vastuvõetav ilma toiduta. Seega ei toeta selle uuringu tulemused varasemat teavet aminohapetest kui kassidele maitsvatest lisaainetest. Tableti suuruse osas leiti, et see oli nii suupärane kassidele kui ka sobiv toidupala sisse peitmiseks. Loomaomaniku läbi viidud kodused katsed hinnati arvestatavaks meetodiks ravimi vastuvõetavuse testimisel kasside seas.

 

 

Teksti autor: Aune Altmets, Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia, MA, Tallinna Ülikool

Allikas: Savolainen, S., Hautala, J., Junnila, J., Airaksinen, S., Juppo, M., Raekallio, M., Vainio, O. (2019). Acceptability of flavoured pharmaceutically non-active mini-tablets in pet cats tested with a rapid 3-portal acceptance test with and without food. Veterinary and Animal Science, 7. Retrieved from: https://doi.org/10.1016/j.vas.2019.100054