Skip to main content

Uuring: kas koeraomanikud on oma lemmikuga sarnased?

Mitmed uuringud on näidanud, et kui abielupaar on koos olnud vähemalt 25 aastat, siis nad on omavahel füüsiliselt sarnasemad kui noored paarid. Taolisel asjaolul toimub inimeste puhul ka omale koera valimine – inimene võib alateadlikult valida enda välimusele sarnaneva koera või hakkavad koer ja tema omanik ajapikku üha sarnasemaks muutuma. Kas see vastab ka tõele? Selle tõestmiseks  viidi läbi uurimus 45 koera ja nende omanikega.

 

California ülikoolis viidi läbi uuring, milles otsiti seost koera ja tema omaniku sarnasuse vahel. Uuringu täideviimiseks korraldati katsed kolmes erinevas pargis, kus pildistati 45 koera (25 puhtatõulist ja 20 segaverelist koera) ning nende omanikke (24 naist ja 24 meest). Pildistamine oli korraldatud nõnda, et nii koera kui ka tema omaniku pilditaust oleksid erinevad. Seda põhjusel, et vaatlejad ei saaks sarnasele taustale tuginedes mingeid järeldusi teha. Lisaks viidi omanike seas läbi lühike küsitlus nende koera tõu ja ühise koosveedetud aja kohta. Selgus, et omanikud on oma koeraga keskmisel 2,9 aastat koos olnud ning ühtlasi ei esinenud märkimisväärseid erinevusi puhtatõulise ja segaverelise looma pidamisel.

Vaatlejateks olid 28 bakalaureuseõppe tudengit, kellest igaühele näidati ükshaaval 15 koeraomaniku fotot. Vaatlejad pidid kokku sobitama enda meelest õige omaniku ja koera paari. Lisaks uuriti, kas vaatlejate arvamust võis mõjutada seos puhtatõulisuse ning omanike soo vahel ning kas omaniku soeng võiks olla sarnane kui tema koera kõrvade kuju – neile kahele väitele siiski kinnitust ei leitud.

Uuringust selgus, et puuduvad tõendid selle kohta, et segavereliste koerte omanikud on sarnased enda lemmikule. Küll aga sarnanesid üle pooltel juhtudel omanikud enda tõukoertest lemmikutele.  Seega näitasid tulemused, et kui inimesed valivad endale koera, siis nad otsivad kedagi sellist, kes mingil tasandil sarnaneks nende endiga. Tõukoera valimisel ostutuvad need ootused enamjaolt tõeseks. 

 

Teksti autor: Jelizaveta Salnikova, TLÜ, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Bioloogia (kõrvalerialaga)

Allikas: Do Dogs Resemble Their Owners? www.psychologicalscience.org/pdf/ps/Roy.pdf