Skip to main content

Loomade heaolu kaasaegne mõistmine eeldab uuenenud lähenemist käitumises ja koolitamises

Ajakirjas „People and Animals: The International Journal of Research and Practice“ on Anne McBride keskendunud loomade koolitamise temaatikale. Loomade koolitamise valdkonnas on vaja selgemat regulatsiooni ja professionaalsete rollide läbipaistvust. Uuenenud lähenemised peavad toetuma ühtse heaolu käsitusele.

 

Kaasaegne arusaam ühtsest heaolust (ingl One Welfare) tähtsustab inimese ja looma vahelist seost. Ühtse heaolu kontseptsioon arvestab mõlema füüsilise ja psühholoogilise tervisega. Need põhimõtted kehtivad kõikidele loomadele, keda me peame, sõltumata sellest, miks me neid peame.

Üks psühholoogilist heaolu mõjutav tegur on see, kuidas loomad on oma eluks ette valmistanud, sealhulgas ka see, kuidas neid käituma õpetatakse. Kui selline ettevalmistus puudub või kasutatakse sobimatuid meetodeid, on loomad kartlikud ja/või düstressis , mille tagajärjeks omakorda on halvenenud heaolu, problemaatiline käitumine ja võimalik oht inimestele ja muudele loomadele.

Praegu on loomade koolitajate ja käitumisnõustajate töö reguleerimata. Seega võib igaüks väita, et ta on loomade „ekspert või professionaal”, kellel ei ole olnud vajalik oma teadmisi ega oskusi eelnevalt tõestada. See võimaldab jätkuvalt kasutada vananenud, vähem humaanseid meetodeid ja suurendab segadust nende seas, kes otsivad pädevat abi ja/või kes otsivad loomade õpetamisega seotud karjäärivõimalusi. Suureneva lemmikloomade arvuga kaasneb selles sektoris tööhõive kasv – vaja on kiiret selgust ja regulatsiooni, mis seostub ühtse heaolu kontseptsiooniga.

Artikkel toob muuhulgas lugejani Ühendkuningriigi kogemuse kõnealuse sektori reguleeriva raamistiku väljatöötamisest. McBride ütleb, et reguleerimine on vajalik ja kasulik, ning kaardistab Loomade Käitumise ja Koolituse Nõukogu (ingl Animal Behaviour and Training Council) edusamme alates selle loomisest, kaasates erinevaid sidusrühmi, sealhulgas loomaarstide organisatsioone, loomade heaolule pühendunud heategevusorganisatsioone ja praktikute esindajaid. Artiklis kirjeldatakse põhimõtteid, mis tõhustavad kokkulepitud standardite väljatöötamist.

 

Teksti autor: Liis Teesaar, TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut, Psühholoogia

Allikas: Mcbride, E. A., & Montgomery, D. J. (2018). Animal Welfare: A Contemporary Understanding Demands a Contemporary Approach to Behavior and Training. The International Journal of Research and Practice The International Journal of Research and Practice The International Journal of Research and Practice Animal Behaviour and Training Council, 1(112), 2575–9078. Retrieved from http://docs.lib.purdue.edu/paij