Skip to main content

Kui antropomorfistlik oled oma koera suhtes sina?

Mis on antropomorfne mõtlemine?

 

Inimestele on iseloomulik omistada teistele elusatele ja elututele vormidele inimlikke tunnuseid. Näiteks anname loodusnähtustele, nagu orkaanidele inimeste nimesid (“Orkaan Katrina”) ja näeme inimese kehavorme või nägusid seal, kus neid tegelikult pole. Sageli koguni eeldame, et teised meie ümber tunnevad ja mõtlevad samamoodi nagu meie – me tõlgendame ülejäänud maailma lähtudes iseendast. Samas oma koertega suheldes võib nende liigne inimlikustamine mõjuda neile kahjulikult. See on ühest küljest loomulik ja paratamatu aga teisest küljest, olles teadlikumad oma mõtlemise lähtekohtadest, saamep parandada oma lemmikloomade heaolu.

 

Kriitiline antropomorfism

 

Oluline on teada, et me peaksime arvestama oma lemmiklooma perspektiivi. Inimene saab oma lemmikust mõelda, püüdes panna end “tema kingadesse”. Seda saame teha ainult siis, kui meil on piisavalt teadmisi oma looma liigiomastest vajadustest ja eripäradest. Looma kingadesse asetumist nimetatakse teaduskeeles kriitiliseks antropomorfismiks.

 

Mittekriitiline antropomorfism

 

Paljudes olukordades kipume lähtuma vaid iseendast. Eeldame, et meie lemmikloomad mõtlevad, tunnevad ning tajuvad maailma nii nagu meie seda inimestena teeme. Sellist spontaanset inimlikustamist nimetatakse teaduskeeles mittekriitiliseks antropomorfismiks.

 

Kui antropomorfistlikult mõtled oma koerast sina? Saa teada siin (kood 153225): https://join.quizizz.com