Skip to main content

MEIST

Loomult Loom veebileht on sündinud Tallinna Ülikooli projektist ELU ehk Erialasid Lõimivast Uuendusest, mille eesmärk on olnud läbi ühise koostööprojekti ühendada erinevate erialade tudengid.

KoeraELU-s käsitletavad teemad

  1. Kaardistada koerte ning laiemalt lemmikloomade pidamise hetkeseis Eestis.
  2. Valdkonna ekspertiisi/hariduse ning vajaduste tasakaal.
  3. Lemmiklooma heaolu Eestis ja mujal reguleerivate seaduste analüüs.
  4. Koera ja koerlaste teaduslike uuringute andmebaasi koostamine.
  5. Laiema ülduse informeerimiseks teadusuuringute jagamise kommunikatsioonistrateegia välja töötamine.
  6. Tallinn Ülikooli rahvusvahelise suvekooli kursust “Introduction to Canine Cognition, Behaviour and Human-Animal Interactions” ettevalmistavad tegevused.

Projekti eesmärk

Teemavaldkonna olulisuse tõstmine ning ühiskondliku diskussiooni algatamine.

Erialade lõimimine

Bioloogia, käitumisteadused, ajalugu, filoloogia, kommunikatsioon ja meedia, IT, andragoogika, õigus

Teaduspõhisus ja uudsus

Projektil on otsene mõju hea loomapidamise kultuuri arendamisele teadlikkuse tõstmise kaudu. Nõudlus ja vajadus looma ning inimese interektsioonide valdkonda uurida on ühiskonnas suur ja täna suures mahus vabaühendusi koondav ja kaasav valdkond – teaduslike uuringute koondamine ning pakutava akadeemilise hariduse kaardistamine on esimeseks sammuks loomade vajadusi arvestava kohtlemise suunas.

Oodatav tulemus

Teadusinfo koondamine, teavitustöö edukas läbiviimine erinevate kommunikatsioonitegevuste kaudu teemavaldkonna olulisuse tõstatamine ja ühiskondliku diskussiooni algatamine.

Projekti meeskond

Reyle / Eripedagoog-nõustaja | Liis / Psühholoogia | Maarja / Integreeritud loodusteadused | Mari-Helena / Bioloogia (kõrvalerialaga) | Haita-Maarit / Reklaam ja imagoloogia | Jelizaveta / Bioloogia (kõrvalerialaga) | Brit / Bioloogia (kõrvalerialaga) | Riina / SotsioloogiaElisabeth / Psühholoogia | Dagmar / Organisatsioonikäitumine | Agnessa / Sotsioloogia | Liisa / Sotsioloogia | Iris / Infoteadus | Meelika | Kai / Alushariduse pedagoo

Juhendaja

Kairi Koort

Kaasjuhendaja

MTÜ Eesti Abi -ja Teraapiakoerte Ühing